Hydrogen Europe

Hydrogen Europe

Hydrogen Europe reprezentuje poglądy i aspiracje przemysłu wodorowego i ogniw paliwowych w Europie. Stowarzyszenie skupia ponad 260 firm, 27 stowarzyszeń i ponad 90 organizacji badawczych (poprzez siostrzaną organizację, Hydrogen Europe Research; stan na kwiecień 2021 r.), które chcą przyczynić się do transformacji gospodarczej Europy na bezemisyjną. Celem jest promowanie technologii wodoru i ogniw paliwowych jako czystych i wydajnych rozwiązań, umożliwiających stworzenie społeczeństwa, które nie przyczynia się do emisji szkodliwych substancji.

Stowarzyszenie pełni funkcję wyspecjalizowanego źródła informacji dla zainteresowanych stron, które chcą uzyskać więcej informacji na temat korzyści, jakie wodór i ogniwa paliwowe mogą przynieść nam wszystkim. We współpracy z członkami opracowuje niezbędne materiały, dokumenty i stanowiska, aby zrealizować wspólną misję. 

Przykładowo, Hydrogen Europe współpracuje z Komisją Europejską w ramach programu innowacji o nazwie Clean Hydrogen for Europe. Partnerstwo jest kluczowym instrumentem realizacji europejskiej strategii dotyczącej wodoru. Współpracując z władzami publicznymi, stowarzyszenie ułatwia koordynację poprzez udział w partnerstwie, sojuszu UE na rzecz czystego wodoru i ważnych projektach stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania.

Hydrogen Europe

W jaki sposób funkcjonuje Hydrogen Europe?

Pracami organizacji kieruje zarząd. Działania dzielą się na kluczowe kategorie: innowacje, rzecznictwo, wywiad i komunikacja.

RZECZNICTWO – Działalność prawnicza służy jako punkt odniesienia dla branży.

Grupy robocze zajmują się tematami z obszarów:

  • Mobilność,
  • Samochody ciężarowe,
  • Energia,
  • Infrastruktura,
  • Morski,
  • Wdrożenie RED II,
  • Finansowanie i finanse

INNOWACJA – Współpraca z Komisją Europejską i środowiskiem naukowym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (wcześniej: FCH JU i FCH2JU, obecnie: Clean Hydrogen For Europe).

WYWIAD – Specjalistyczna wiedza branżowa i wywiad biznesowy, dostarczane poprzez gromadzenie pierwotnych danych dotyczących kluczowych wskaźników rynkowych i politycznych oraz poprzez analizę źródeł wtórnych.

KOMUNIKACJA – Wsparcie, koordynacja i ogólna komunikacja, koncentrująca się na najnowszym rozwoju sektora. Organizacja wydarzeń, webinary, różne możliwości edukacyjne i networkingowe.

Hydrogen Europe aktywnie wspiera badania i rozwój w dziedzinie technologii ogniw paliwowych i energii wodorowej w Europie. Partnerstwo składa się z:

  • Hydrogen Europe: reprezentowanie branży.
  • Hydrogen Europe Research: reprezentowanie środowiska naukowego.
  • Komisja Europejska: reprezentowanie sektora publicznego.

Patrząc w przyszłość

Stowarzyszenie stara się patrzeć szeroko i daleko w przyszłość. Partnerstwo na rzecz czystego wodoru (Clean Hydrogen for Europe) jest zorganizowane w trzech filarach: produkcja wodoru, dystrybucja wodoru i wykorzystanie wodoru w transporcie, przemyśle oraz budownictwie. Obejmuje badania i rozwój oraz wczesne wdrożenie flagowych projektów. W założeniu ma również polegać na ścisłej współpracy z innymi programami europejskimi oraz wsparciem krajowym i regionalnym. Tylko w ten sposób możliwe jest zorganizowanie skoordynowanego masowe wdrażania istniejących technologii wodorowych, jednocześnie przygotowując technologie następnej generacji.

Na początku 2021 roku część środków ze Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych została przekazana na wsparcie europejskiego konsorcjum „StasHH”, w skład którego wchodzi 25 wiodących podmiotów z sektora wodorowego, w tym firma Solaris. Przedsiębiorstwa rozpoczęły współpracę, aby określić, opracować i przetestować pierwszą normę europejską dla modułów ogniw paliwowych do zastosowań typu „heavy-duty” czyli pojazdów użytkowych, w tym autobusów czy ciężarówek.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies

W celu prawidłowego świadczenia usług, Solaris Bus & Coach sp. z o.o. korzysta z informacji zamieszczanych na urządzeniach końcowych użytkowników (plików cookies).
Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce prywatności.