eCity
Przyszłość

Czyste miasta komunikacja zeroemisyjna

01.

Miasta przyszłości
to miasta dla ludzi

Miasto bez hałasu i spalin? To możliwe. To przestrzeń, w której chcesz rozwijać się, poruszać i żyć. Gdzie mogą bezpiecznie dorastać kolejne pokolenia. Nowoczesne miasta powinny być przyjazne przede wszystkim dla ludzi i dla środowiska. W takich miastach szeroko dostępny, elastyczny i komfortowy transport publiczny jest centrum, wokół którego rozwijają się różnorodne rozwiązania zrównoważonej mobilności.

eCity

02. Zrównoważone miasto

Nowoczesne, czyste miasta mogą odegrać kluczową rolę dla zrównoważonego rozwoju świata. Dziś na obszarach miejskich mieszka ponad dwie trzecie ludności Europy, a liczba ta wciąż rośnie. Miasto przyszłości to przestrzeń zaawansowanego postępu społecznego. To także miejsce rewitalizacji przyrodniczej, ekologicznej i środowiskowej – napędzane zieloną energią.

Jako że jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba poruszania się, w nowoczesnym mieście komunikacja powinna być cicha, czysta i bezpieczna. Powinna zapewnić mieszkańcom możliwość odzyskania miasta dla siebie, uwzględniając potrzeby wszystkich, w tym osób niepełnosprawnych, starszych i rodzin z małymi dziećmi.

eCity
03.

Technologia przyszłości

Mobilność elektryczna stanowi idealne rozwiązanie dla ruchu miejskiego. Pojazdy elektryczne nie emitują żadnych emisji, zapewniają komfort jazdy, a przez niski poziom generowanego hałasu zwiększają jakość życia w mieście. Ich wprowadzanie na ulice miast, znacznie ogranicza zanieczyszczenie do środowiska i emisje CO2.

eCity
04.

Zrównoważony rozwój,
czyli wspólna przyszłość

To taki sposób zarządzania zasobami naturalnymi, aby zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszyło szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. To odpowiedzialność za teraźniejszość ludzkości i za jej bezpieczną przyszłość. W osiągnięciu głównego celu, czyli zapewnienia dobrobytu globalnej społeczności, może pomóc rozwój środków transportu, opartych na odnawialnych źródłach energii.

05.

Raport Zrównoważonego Rozwoju

Raport jest wyrazem świadomości firmy Solaris, że jej działania nie kończą się za terenem fabryki, a wszystkie podejmowane decyzje, wdrożone projekty czy finalne produkty mają ogromny wpływ na otoczenie. To przekrojowy opis oddziaływania organizacji na gospodarkę, środowisko i społeczność. Ma pokazać, w jakim miejscu Solaris jest dziś – jako organizacja, jako pracodawca i jako partner.

Przeczytaj Raport
eCity
06.

Wpływ na środowisko

Minimalizacja emisji CO2 w miastach, ale także poprawa jakości powietrza, zmniejszenia zagęszczenia ruchu – to niezwykle istotne aspekty tworzenia „zdrowych” przestrzeni miejskich. Zatory komunikacyjne nie tylko generują niepotrzebne zanieczyszczenie, ale i zmniejszają atrakcyjność i jakość życia w danym miejscu.

0
ton CO2 oszczędza Urbino electric w Krakowie przez rok
0
miast przystąpiło do Clean Bus Deployment Initiative
0
czystych stref w miastach UE
0 %
autobusów będzie bezemisyjnych w 2030

Zobacz również

Wodór czy baterie?

W najbliższych latach każdy przewoźnik i każde miasto będą musiały zmierzyć się więc z wyzwaniem zielonej transformacji. Jednym z pierwszych pytań, jakie najprawdopodobniej pojawią się przy podejmowaniu decyzji, będzie: które z bezemisyjnych rozwiązań wybrać – wodór czy baterie?

16 sierpnia 2023

Nasze strony wykorzystują pliki cookies

W celu prawidłowego świadczenia usług, Solaris Bus & Coach sp. z o.o. korzysta z informacji zamieszczanych na urządzeniach końcowych użytkowników (plików cookies).
Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce prywatności.