Infrastruktura w budowie: AFIR

Infrastruktura dla paliw alternatywnych musi być sukcesywnie rozbudowywana. Rada Unii Europejskiej przyjęła w tym celu nowe przepisy mówiące o liczniejszym rozmieszczeniu stacji ładowania i tankowania. Rozporządzenie AFIR ma zapewnić wystarczająco gęstą infrastrukturę oraz ułatwić sektorowi transportu znaczne ograniczenie śladu węglowego.  

AFIR – co to takiego?

W kwietniu 2024 w życie wejdzie unijne rozporządzenie o infrastrukturze paliw alternatywnych (ang. Regulation for the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure – AFIR). Zgodnie z jego treścią w najbliższych latach w całej Europie zostanie znacząco rozbudowana sieć infrastruktury paliw alternatywnych. Regulacja pozwoli przyspieszyć rozwój sieci stacji ładowania oraz tankowania wodorem, i z pewnością wymusi tempo wdrażanych zmian.  

„Jesteśmy przekonani, że w najbliższej przyszłości obywatele będą mogli ładować elektryczne auta tak łatwo, jak tankują dziś auta spalinowe”

Raquel Sanchez Jimenez, hiszpańska minister transportu, mobilności i agendy miejskiej.

Jakie najważniejsze ustalenia w zakresie infrastruktury wnosi zatem AFIR? Nowe przepisy stanowią o tym, że pojawi się znacznie więcej publicznych punktów ładowania na ulicach miast i przy autostradach w Europie. I tak, do 2025 roku ładowarki mają być rozlokowane co 60 km wzdłuż najważniejszych unijnych korytarzy transportowych (czyli wzdłuż tzw. sieci bazowej TEN-T).  

Inny kluczowy obowiązek przewidziany w rozporządzeniu dotyczy konieczności podnoszenia łącznej mocy ogólnodostępnych stacji ładowania na każdy zarejestrowany samochód z napędem elektrycznym. Nowe przepisy mówią o 1,3 kW w przypadku samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) i 0,8 kW w przypadku hybryd typu plug-in (PHEV).  

Ponadto do 2025 roku stacje ładowania będą musiały posiadać moc co najmniej 400 kW, a od 2027 roku – 600 kW. Wśród zapisów rozporządzenia znalazł się również m.in. wymóg wyposażania wszystkich stacji ładowania w terminale płatnicze i zapewnienie pełnej przejrzystości cen.  

Jeśli chodzi o stacje tankowania wodorem, te będą musiały do końca 2030 roku zostać rozmieszczone co 200 km, również wzdłuż sieci bazowej TEN-T. Dodatkowo w każdym węźle miejskim będzie musiała znaleźć się ogólnodostępna stacja tankowania wodorem. Stacje będą zaprojektowane do minimalnej łącznej przepustowości 1 tony wodoru dziennie, pod ciśnieniem 700 barów.  

Szczegółowe wytyczne i moce wskazane w przepisach mają na celu wspierać rozwój elektromobilności, a tym samym dekarbonizację sektora transportu. Rozporządzenie AFIR w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych to element pakietu Fit for 55 (z ang. Gotowi na 55), którego celem jest dostosowanie unijnego prawodawstwa do nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55 proc. do 2030 roku i zapewnienie neutralności klimatycznej do 2050 roku.  

Kiedy przepisy wejdą w życie? Rozporządzenie zostało we wrześniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Przepisy zaczną obowiązywać sześć miesięcy od upływu 20. dnia po publikacji – a więc w kwietniu 2024. AFIR będzie obowiązywać w każdym państwie członkowskim bezpośrednio, bez potrzeby implementacji.

Zobacz również

Jaka jest moc ładowania pojazdów elektrycznych

Moc ładowania pojazdów elektrycznych, w tym samochodów i autobusów, może być różna i zależy np. od rodzaju ładowarki, która uzupełnia energię w bateriach, czy możliwości technicznych pojazdu oraz rodzaju zamontowanych w nim baterii.

17 sierpnia 2023

Ładowarki w mieście

Czy ładowarki w mieście mogą być łatwo dostępne, a jednocześnie pasować do istniejącej architektury ulicznej? Przekonajmy się!

1 czerwca 2023

Nasze strony wykorzystują pliki cookies

W celu prawidłowego świadczenia usług, Solaris Bus & Coach sp. z o.o. korzysta z informacji zamieszczanych na urządzeniach końcowych użytkowników (plików cookies).
Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce prywatności.